1910-1920, военни

Щабният офицер, началото на ХХ век