1930-1940, Лъджене, строителство

Строеж в близост до село Лъджене - сега квартал на Велинград, 30-те години на ХХ век