1930-1940, Баня, автотранспорт, архитектура, камиони, транспорт