1920-1930, Велико Търново, гимназиално, образование, учители

Група ученици и учители на Царевец - край руините на църквата "Св.Параскева", 1927г.