увеличи снимката | 1800-1900, Горна Студена, Руско-турска война (1877-1878), архитектура, етнография, панорами

Резиденцията на принц Меншиков и генерал граф Игнатиев в Горна Студена, 1877 г.