увеличи снимката | 1800-1900, Горна Студена, Руско-турска война (1877-1878), военни, панорами, чужди военни

Извънредният пълномощник на Червения кръст граф Павел Павлович Демидов пред своята землянка в лагера край Горна Студена, 1877 г.

Имена: