1960-1970, Борисовата градина, София, лица, паркове

Портрет на момиче с фигурата на мечето от чешмата в Борисовата градина, края на 60-те години на ХХ век

Имена: