1930-1940, Лъжане (Трудовец), етнография, лични, погребения, събития

Погребение в село Лъжане (днес Трудовец, Ботевградско), 30-те години на ХХ век