1930-1940, Колекция Пейо Колев, Лъжане (Трудовец), етнография, празници, събития, църковни

Задушница в село Лъжане (днес Трудовец, Ботевградско), 30-те години на ХХ век