1910-1920, Архив на генерал Васил Кутинчев, Ниш, Първа световна война (1914-1918), военни, командири, лица, чужди военни

Портрет на генерал-фелдмаршал Аугуст фон Макензен (August von Mackensen), главнокомандващ  германските, австро-унгарските и българските дивизии в Сърбия, подарен на генерал Васил Кутинчев в Ниш на 5 януари 1916 г.

Имена: