1930-1940, София, индустрия

Тухларна фабрика "Златен лъв" на Никола Хр. Попов (съществувала върху част от територията на Южния парк), София, 30-те години на ХХ век