1930-1940, София, индустрия

Производство в тухларна фабрика "Златен лъв" (в днешния Южен парк в София), 30-те години на ХХ век