увеличи снимката | 1940-1950, неизвестни, образование, основно, панорами, учители

Ученици от началните класове на селско училище, вдигнали ръце за правилен отговор, неизвестно къде, края на 40-те години на ХХ век