1930-1940, етнография, неизвестни

Млади момичета, облечени в мъжки и женски народни носии играят хоро, неизвестно къде, 30-те години на ХХ век