1930-1940, Варна, образование, туризъм

Деца, летуващи във Варна със своите възпитатели на път за плажа, 1935 г.