увеличи снимката | 1920-1930, Божурище, авиация, въздухоплаване, от въздуха, панорами, пътища

Въздушна снимка на летището в Божурище - хангарите и шосето в посока Сливница, конезавода (горе в ляво), височина 200 метра, август 1929 г.