увеличи снимката | 1920-1930, Божурище, авиация, въздухоплаване, от въздуха, панорами

Въздушна снимка на хангарите и полосите на летище Божурище и полето за приземяване с маркировка "SOFIA", 1926 г.