1930-1940, София, образование, основно

Ръченица, играна в театър "Сладкаров" на годишната забава на училище "Васил Априлов", София 9 април 1933 г.