1930-1940, София, етнография, празници, събития

Лазарки - млади момичета в носии за лазаруване на Лазаровден в София, 30-те години на ХХ век