1800-1900, Руско-турска война (1877-1878), военни, лица, опълченци

Портрет на Лазо Иванов Писковски, опълченец от VI дружина при майор Николай Александрович Беляев, 1878 г.

Имена: