1910-1920, София, бит, лица, мода, семейство

Портрет на семейство Поликсена и Петър Калъчеви от Копривщица, дошли да живеят в София, началото на ХХ век

Имена: ,