1900-1910, София, бит, лица, мода, семейство

Портрет на семейство от София, началото на ХХ век