увеличи снимката | 1900-1910, София, архитектура, панорами, храмове

София, оцветена фотография от началото на ХХ век - Народният музей (днес Археологически) в сградата на Буюк джамия (строена в края на XV век), в дъното - Двореца, около 1905-6 г.