увеличи снимката | 1920-1930, София, архитектура, панорами, хотели

София, края на 20-те години на ХХ век, улица "Търговска" с хотел "Македония", в дъното гърба на сградата на застрахователно дружество "Феникс", чиято фасада е на булевард "Дондуков"