1930-1940, Велико Търново, архитектура, пътища, строителство

Строежът на новия мост на река Янтра в Асеновата махала, Велико Търново, 1934-35 г.