1930-1940, архитектура, пътища, строителство

Строеж на пътен мост в Търновска област, началото на 30-те години на ХХ век