1920-1930, бит, неизвестни, образование, основно

Ученички почистват с четки стара мазилка на училище(?), неизвестно къде, вероятно 20-те години на ХХ век