1900-1910, Самоков, бит, етнография

Студиен портрет на млада жена, облечена в народна носия, Самоков 1900 г.