1930-1940, Шумен, артилерия, военни

Пред щаба на 5-ти артилерийски полк, Шумен, 30-те години на ХХ век