1920-1930, Варна, образование, основно, събития

Ученическа снимка за спомен на замръзналия кей във Варна през 1929 г.