увеличи снимката | 1930-1940, Карлово, железници, панорами, празници, събития, транспорт

Тържеството по случай откриването на железопътната отсечка Пловдив-Карлово, гара Карлово, 19 ноември 1933 г.