1920-1930, Садовец, бит, етнография, семейство

Семейство от село Садовец, 20-те години на ХХ век