1900-1910, Бургас, дипломати, мода, светски, събития

Турският, руският и френският консули със своите съпруги в Бургас, 1907 г.