1930-1940, транспорт

Работници с дизелов трактор Ханомаг (Hannomag), задвижващ с ремък друга машина, 30-те години на ХХ век