1980-1990, София, събития

София, поднасяне на венци пред мавзолея, 80-те години на ХХ век