1900-1910, лица, личности, политика

Петко Каравелов (1843-1903) министър-председател на България, деец на Съединението, портрет от началото на ХХ век

Имена: