увеличи снимката | 1920-1930, авиация, въздухоплаване, неизвестни, от въздуха, панорами

Ято самолети Потез 17 (Potez XVII) в полет за картографическо заснемане на обекти над неизвестно населено място, 1928 г.