1920-1930, бит, етнография, животновъдство

Млади овчари доят овце "на егрека" - т.е. до кошарата, Софийско, 20-те години на ХХ век