1920-1930, Варна, бит, руска емиграция

Семейството на руски офицер - емигрант: дъщерята и домашната прислужница, вероятно Варна, началото на 20-те години на ХХ век