1920-1930, Варна, етнография, руска емиграция

Млада жена от руската емиграция, облечена в руска народна носия, Варна 1928 г.