1930-1940, София, бит, етноси, пазари, търговия, цигани

Цигани продавачи на цветя на Женския пазар в София, 30-те години на ХХ век