1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, чужди военни

Надписана: "Турски аскери в почивка", части на турското опълчение - редифи по време на Първата Балканска война, 1912 г., неизвестно къде