1950-1960, военни, народна милиция

Моторизиран милиционер с автомат "Шпагин", 50-те години на ХХ век