1950-1960, идиотщини, народна милиция

Млади милиционерки на полит-занятие, 50-те години на ХХ век