1980-1990, София, автотранспорт, етноси, цигани

София, боклуджийска кола на общинската фирма "Чистота", 1988 г.