1920-1930, авиация, военни, неизвестни

Пилот, облечен с летателен костюм пред самолет с 9-цилиндров звездообразен двигател, вероятно 20-те години на ХХ век