1930-1940, автомобили, автотранспорт, транспорт

Млад мъж с барета в американски автомобил "Буик" (Buick Model 1927), 30-те години на ХХ век