1940-1950, Гевгели, военни, полиция

Полицаи, служащи в полицейския участък в Гевгели, 40-те години на ХХ век