1930-1940, военни, пехота

Войници с пушки и щикове, 30-те години на ХХ век