1950-1960, София, идиотщини, манифестации, политика, събития

Работническа манифестация в София, началото на 50-те години на ХХ век